SIM THEO MẠNG
TÌM SIM PHONG THỦY
TÌM SIM NĂM SINH
ĐƠN ĐẶT HÀNG
  • Đỗ Khánh thảo 0752219*** (15h02)

  • Nguyễn Hoàng lệ 0907973*** (14h59)

  • Ngô hoài thảo 0892613*** (14h56)

  • Bùi Nam Nhi 0377663*** (14h54)

  • Nguyễn Tuấn thảo 0397938*** (14h52)

  • Đỗ Tuấn chi 0726523*** (14h49)

  • Phạm Khánh Thảo 0946332*** (14h47)

SIM NĂM SINH
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Sắp xếp

Sim năm sinh 1980

1 0931.00.1980 2,500,000đ 31 Đặt Mua
2 0792.0.0.1980 940,000đ 36 Đặt Mua
3 0914001980 2,000,000đ 32 Đặt Mua
4 0784.0.0.1980 840,000đ 37 Đặt Mua
5 0785.00.1980 1,750,000đ 38 Đặt Mua
6 0777001980 1,740,000đ 39 Đặt Mua
7 0797.0.0.1980 940,000đ 41 Đặt Mua
8 0898.00.1980 1,800,000đ 43 Đặt Mua
9 0789 00 1980 1,800,000đ 42 Đặt Mua
10 0899.00.1980 2,100,000đ 44 Đặt Mua
11 0792.10.1980 1,750,000đ 37 Đặt Mua
12 093.3101980 5,000,000đ 34 Đặt Mua
13 07.04.10.1980 9,000,000đ 30 Đặt Mua
14 078.4.10.1980 1,140,000đ 38 Đặt Mua
15 0794.10.1980 1,748,000đ 39 Đặt Mua
16 0825.10.1980 9,500,000đ 34 Đặt Mua
17 0367.10.1980 2,250,000đ 35 Đặt Mua
18 079.7.10.1980 2,050,000đ 42 Đặt Mua
19 0941201980 1,600,000đ 34 Đặt Mua
20 0792.2.0.1980 940,000đ 38 Đặt Mua
21 0833201980 1,500,000đ 34 Đặt Mua
22 0784.2.0.1980 840,000đ 39 Đặt Mua
23 0394.20.1980 980,000đ 36 Đặt Mua
24 0776.20.1980 1,500,000đ 40 Đặt Mua
25 0786.2.0.1980 940,000đ 41 Đặt Mua
26 0857.20.1980 1,000,000đ 40 Đặt Mua
27 0798.2.0.1980 940,000đ 44 Đặt Mua
28 0392.30.1980 2,000,000đ 35 Đặt Mua
29 0792.3.0.1980 940,000đ 39 Đặt Mua
30 0933301980 2,000,000đ 36 Đặt Mua
31 0783.3.0.1980 940,000đ 39 Đặt Mua
32 0365.30.1980 2,100,000đ 35 Đặt Mua
33 0785.3.0.1980 840,000đ 41 Đặt Mua
34 0786.30.1980 1,450,000đ 42 Đặt Mua
35 0397.3.0.1980 840,000đ 40 Đặt Mua
36 0797.3.0.1980 940,000đ 44 Đặt Mua
37 0778301980 1,800,000đ 43 Đặt Mua
38 0798.3.0.1980 940,000đ 45 Đặt Mua
39 0962.40.1980 1,650,000đ 39 Đặt Mua
40 0793.4.0.1980 840,000đ 41 Đặt Mua
41 0784.40.1980 1,350,000đ 41 Đặt Mua
42 0794.4.0.1980 840,000đ 42 Đặt Mua
43 0785.4.0.1980 840,000đ 42 Đặt Mua
44 0356.40.1980 940,000đ 36 Đặt Mua
45 0786.4.0.1980 840,000đ 43 Đặt Mua
46 0886.40.1980 1,100,000đ 44 Đặt Mua
47 0937.40.1980 1,950,000đ 41 Đặt Mua
48 0798.40.1980 1,450,000đ 46 Đặt Mua
49 0783.5.0.1980 940,000đ 41 Đặt Mua
50 0784.5.0.1980 840,000đ 42 Đặt Mua
51 0375.50.1980 840,000đ 38 Đặt Mua
52 0785.5.0.1980 940,000đ 43 Đặt Mua
53 0376.50.1980 840,000đ 39 Đặt Mua
54 0798.5.0.1980 940,000đ 47 Đặt Mua
55 0329.50.1980 2,000,000đ 37 Đặt Mua
56 0359.5.0.1980 1,190,000đ 40 Đặt Mua
57 0901.60.1980 2,250,000đ 34 Đặt Mua
58 0852.60.1980 1,000,000đ 39 Đặt Mua
59 0792.6.0.1980 940,000đ 42 Đặt Mua
60 0373.60.1980 2,000,000đ 37 Đặt Mua
61 038.360.1980 1,900,000đ 38 Đặt Mua
62 0784.6.0.1980 840,000đ 43 Đặt Mua
63 0785.6.0.1980 940,000đ 44 Đặt Mua
64 0907.60.1980 1,800,000đ 40 Đặt Mua
65 0377.60.1980 1,000,000đ 41 Đặt Mua
66 0819601980 3,600,000đ 42 Đặt Mua
67 0359.60.1980 840,000đ 41 Đặt Mua
68 038.270.1980 1,150,000đ 38 Đặt Mua
69 0792.7.0.1980 940,000đ 43 Đặt Mua
70 0343.70.1980 940,000đ 35 Đặt Mua
71 0393.70.1980 840,000đ 40 Đặt Mua
72 0784.7.0.1980 840,000đ 44 Đặt Mua
73 0794.7.0.1980 840,000đ 45 Đặt Mua
74 0815.70.1980 1,800,000đ 39 Đặt Mua
75 0785.7.0.1980 940,000đ 45 Đặt Mua
76 0836.70.1980 1,150,000đ 42 Đặt Mua
77 035.770.1980 1,550,000đ 40 Đặt Mua
78 036770.1980 1,500,000đ 41 Đặt Mua
79 0908.70.1980 2,250,000đ 42 Đặt Mua
80 0798.7.0.1980 940,000đ 49 Đặt Mua
81 0799701980 1,900,000đ 50 Đặt Mua
82 0901801980 2,500,000đ 36 Đặt Mua
83 0342.80.1980 1,090,000đ 35 Đặt Mua
84 0335.80.1980 1,190,000đ 37 Đặt Mua
85 0357.80.1980 1,000,000đ 41 Đặt Mua
86 0348.80.1980 1,550,000đ 41 Đặt Mua
87 0389.80.1980 2,000,000đ 46 Đặt Mua
88 0972.90.1980 2,550,000đ 45 Đặt Mua
89 0792.9.0.1980 940,000đ 45 Đặt Mua
90 0374.90.1980 750,000đ 41 Đặt Mua
91 0784.9.0.1980 840,000đ 46 Đặt Mua
92 0945.90.1980 2,300,000đ 45 Đặt Mua
93 0785901980 1,740,000đ 47 Đặt Mua
94 0866901980 1,190,000đ 47 Đặt Mua
95 0797.9.0.1980 940,000đ 50 Đặt Mua
96 0799901980 1,500,000đ 52 Đặt Mua
97 0352.01.1980 2,250,000đ 29 Đặt Mua
98 0984011980 4,150,000đ 40 Đặt Mua
99 0985.01.1980 5,250,000đ 41 Đặt Mua
100 0346.01.1980 940,000đ 32 Đặt Mua
Liên hệ ngay
Thêm Simsoviet.com.vn vào màn hình chính
GỌI MUA SIM: 0975178178