SIM THEO MẠNG
TÌM SIM PHONG THỦY
TÌM SIM NĂM SINH
ĐƠN ĐẶT HÀNG
  • Trần Tuấn châu 0936444*** (04h21)

  • Phạm Tuấn Vân 0715599*** (04h18)

  • Huỳnh Khánh Thoa 0567357*** (04h15)

  • Lê Nam vân 0331321*** (04h13)

  • Nguyễn Nam Thủy 0328265*** (04h11)

  • Bùi Khánh Nhi 0852599*** (04h08)

  • Nguyễn hoài Yến 0327554*** (04h05)

SIM NĂM SINH
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Sắp xếp

Sim năm sinh 1980

1 0931.00.1980 2,500,000đ 31 Đặt Mua
2 0792.0.0.1980 1,070,000đ 36 Đặt Mua
3 0703.00.1980 1,700,000đ 28 Đặt Mua
4 0393.00.1980 1,290,000đ 33 Đặt Mua
5 0784.0.0.1980 1,070,000đ 37 Đặt Mua
6 0394.00.1980 1,190,000đ 34 Đặt Mua
7 0785.00.1980 1,500,000đ 38 Đặt Mua
8 0326.00.1980 2,000,000đ 29 Đặt Mua
9 0976.00.1980 4,000,000đ 40 Đặt Mua
10 0786.00.1980 1,700,000đ 39 Đặt Mua
11 0357.00.1980 3,000,000đ 33 Đặt Mua
12 0797.0.0.1980 1,070,000đ 41 Đặt Mua
13 0898.00.1980 1,800,000đ 43 Đặt Mua
14 0789 00 1980 1,800,000đ 42 Đặt Mua
15 0899.00.1980 2,100,000đ 44 Đặt Mua
16 0792.10.1980 1,500,000đ 37 Đặt Mua
17 0783.10.1980 930,000đ 37 Đặt Mua
18 078.4.10.1980 3,750,000đ 38 Đặt Mua
19 0825.10.1980 9,500,000đ 34 Đặt Mua
20 03.27.10.1980 5,000,000đ 31 Đặt Mua
21 0367.10.1980 4,350,000đ 35 Đặt Mua
22 079.7.10.1980 3,750,000đ 42 Đặt Mua
23 08.29.10.1980 9,500,000đ 38 Đặt Mua
24 0822201980 3,250,000đ 32 Đặt Mua
25 0792.2.0.1980 1,070,000đ 38 Đặt Mua
26 0933.20.1980 4,000,000đ 35 Đặt Mua
27 0814201980 2,300,000đ 33 Đặt Mua
28 0784.2.0.1980 1,070,000đ 39 Đặt Mua
29 0394.20.1980 980,000đ 36 Đặt Mua
30 0705.20.1980 1,700,000đ 32 Đặt Mua
31 0815.20.1980 1,090,000đ 34 Đặt Mua
32 0826201980 3,550,000đ 36 Đặt Mua
33 0966.20.1980 4,000,000đ 41 Đặt Mua
34 0776.20.1980 1,500,000đ 40 Đặt Mua
35 0786.2.0.1980 1,070,000đ 41 Đặt Mua
36 0796.20.1980 1,290,000đ 42 Đặt Mua
37 0357 20 1980 1,090,000đ 35 Đặt Mua
38 0857.20.1980 1,070,000đ 40 Đặt Mua
39 0397.20.1980 1,190,000đ 39 Đặt Mua
40 0918.20.1980 2,800,000đ 38 Đặt Mua
41 0788.20.1980 930,000đ 43 Đặt Mua
42 0798.2.0.1980 1,070,000đ 44 Đặt Mua
43 0829201980 3,000,000đ 39 Đặt Mua
44 0339.20.1980 1,750,000đ 35 Đặt Mua
45 0939 20 1980 2,050,000đ 41 Đặt Mua
46 0389.20.1980 1,750,000đ 40 Đặt Mua
47 0981.30.1980 3,800,000đ 39 Đặt Mua
48 0392.30.1980 2,000,000đ 35 Đặt Mua
49 0792.3.0.1980 1,070,000đ 39 Đặt Mua
50 0783.3.0.1980 1,070,000đ 39 Đặt Mua
51 0354.30.1980 1,290,000đ 33 Đặt Mua
52 0365.30.1980 2,100,000đ 35 Đặt Mua
53 0785.3.0.1980 1,070,000đ 41 Đặt Mua
54 094 630 1980 3,300,000đ 40 Đặt Mua
55 0866.30.1980 3,000,000đ 41 Đặt Mua
56 0786.30.1980 1,300,000đ 42 Đặt Mua
57 0707.30.1980 1,290,000đ 35 Đặt Mua
58 0387.30.1980 1,750,000đ 39 Đặt Mua
59 0397.3.0.1980 930,000đ 40 Đặt Mua
60 0797.3.0.1980 1,070,000đ 44 Đặt Mua
61 0938.30.1980 1,800,000đ 41 Đặt Mua
62 0348.30.1980 1,800,000đ 36 Đặt Mua
63 0798.3.0.1980 1,070,000đ 45 Đặt Mua
64 0359.30.1980 1,750,000đ 38 Đặt Mua
65 0932.40.1980 1,800,000đ 36 Đặt Mua
66 034.240.1980 750,000đ 31 Đặt Mua
67 0352 40 1980 1,090,000đ 32 Đặt Mua
68 0962.40.1980 2,550,000đ 39 Đặt Mua
69 0353.40.1980 1,290,000đ 33 Đặt Mua
70 0793.4.0.1980 1,070,000đ 41 Đặt Mua
71 0914401980 2,250,000đ 36 Đặt Mua
72 036 440 1980 2,000,000đ 35 Đặt Mua
73 0764.40.1980 1,290,000đ 39 Đặt Mua
74 0784.40.1980 1,200,000đ 41 Đặt Mua
75 0794.4.0.1980 1,070,000đ 42 Đặt Mua
76 0705.40.1980 1,700,000đ 34 Đặt Mua
77 0335.40.1980 1,800,000đ 33 Đặt Mua
78 0785.4.0.1980 1,070,000đ 42 Đặt Mua
79 092 640 1980 1,190,000đ 39 Đặt Mua
80 0356.40.1980 1,040,000đ 36 Đặt Mua
81 0766.40.1980 930,000đ 41 Đặt Mua
82 0786.4.0.1980 1,070,000đ 43 Đặt Mua
83 0886.40.1980 1,750,000đ 44 Đặt Mua
84 0337401980 700,000đ 35 Đặt Mua
85 0937.40.1980 1,950,000đ 41 Đặt Mua
86 0798.40.1980 1,300,000đ 46 Đặt Mua
87 0969.40.1980 2,000,000đ 46 Đặt Mua
88 094250.1980 1,480,000đ 38 Đặt Mua
89 0852.50.1980 1,300,000đ 38 Đặt Mua
90 0703.50.1980 1,290,000đ 33 Đặt Mua
91 0903.50.1980 2,500,000đ 35 Đặt Mua
92 0783.5.0.1980 1,070,000đ 41 Đặt Mua
93 0784.5.0.1980 1,070,000đ 42 Đặt Mua
94 0935.50.1980 2,000,000đ 40 Đặt Mua
95 0375.50.1980 1,070,000đ 38 Đặt Mua
96 0785.5.0.1980 1,070,000đ 43 Đặt Mua
97 0376.50.1980 1,070,000đ 39 Đặt Mua
98 0786.50.1980 1,290,000đ 44 Đặt Mua
99 0396.50.1980 1,290,000đ 41 Đặt Mua
Liên hệ ngay
Thêm Simsoviet.com.vn vào màn hình chính
GỌI MUA SIM: 0975178178