SIM THEO MẠNG
TÌM SIM PHONG THỦY
TÌM SIM NĂM SINH
ĐƠN ĐẶT HÀNG
  • Đặng Hoàng Hoàng 0556414*** (15h09)

  • Bùi Nam Hiếu 0523599*** (15h06)

  • Lê Tuấn Tùng 0758582*** (15h04)

  • Trương Tuấn Long 0852192*** (15h01)

  • Ngô Hoàng Thiện 0377638*** (14h58)

  • Đỗ Văn hải 0791523*** (14h56)

  • Nguyễn Khánh văn 0581196*** (14h53)

SIM NĂM SINH
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Sắp xếp

Sim năm sinh 1979

1 0961 00 1979 8,000,000đ 42 Đặt Mua
2 0792001979 1,450,000đ 44 Đặt Mua
3 0784.00.1979 1,700,000đ 45 Đặt Mua
4 0786.00.1979 2,100,000đ 47 Đặt Mua
5 0797.00.1979 2,300,000đ 49 Đặt Mua
6 0899.00.1979 3,200,000đ 52 Đặt Mua
7 0763.10.1979 1,700,000đ 43 Đặt Mua
8 0564.10.1979 1,090,000đ 42 Đặt Mua
9 078 4 10 1979 2,400,000đ 46 Đặt Mua
10 03.26.10.1979 7,000,000đ 38 Đặt Mua
11 0826101979 4,900,000đ 43 Đặt Mua
12 0866.10.1979 6,500,000đ 47 Đặt Mua
13 0396.101.979 4,000,000đ 45 Đặt Mua
14 078910.1979 39,000,000đ 51 Đặt Mua
15 0822201979 3,250,000đ 40 Đặt Mua
16 0373.20.1979 1,450,000đ 41 Đặt Mua
17 0705.20.1979 1,700,000đ 40 Đặt Mua
18 0335.20.1979 1,450,000đ 39 Đặt Mua
19 0785.20.1979 1,500,000đ 48 Đặt Mua
20 0826201979 3,550,000đ 44 Đặt Mua
21 0796.20.1979 1,350,000đ 50 Đặt Mua
22 0798.20.1979 1,400,000đ 52 Đặt Mua
23 0389.20.1979 1,450,000đ 48 Đặt Mua
24 035.330.1979 2,000,000đ 40 Đặt Mua
25 0866.30.1979 3,000,000đ 49 Đặt Mua
26 0786301979 1,450,000đ 50 Đặt Mua
27 0798.30.1979 1,700,000đ 53 Đặt Mua
28 0792401979 750,000đ 48 Đặt Mua
29 0783401979 750,000đ 48 Đặt Mua
30 0935.40.1979 5,000,000đ 47 Đặt Mua
31 0355.40.1979 2,550,000đ 43 Đặt Mua
32 0365.40.1979 2,000,000đ 44 Đặt Mua
33 092 640 1979 930,000đ 47 Đặt Mua
34 0866.40.1979 2,400,000đ 50 Đặt Mua
35 0386.40.1979 1,450,000đ 47 Đặt Mua
36 0337.40.1979 2,550,000đ 43 Đặt Mua
37 0348.401.979 1,390,000đ 45 Đặt Mua
38 039 840 1979 2,000,000đ 50 Đặt Mua
39 0969 40 1979 5,000,000đ 54 Đặt Mua
40 0362.50.1979 1,650,000đ 42 Đặt Mua
41 0363.50.1979 2,000,000đ 43 Đặt Mua
42 0783.50.1979 1,500,000đ 49 Đặt Mua
43 0924 50 1979 930,000đ 46 Đặt Mua
44 0786.50.1979 1,500,000đ 52 Đặt Mua
45 0896.50.1979 1,700,000đ 54 Đặt Mua
46 0857501979 3,750,000đ 51 Đặt Mua
47 0773.60.1979 1,290,000đ 49 Đặt Mua
48 0335.60.1979 1,450,000đ 43 Đặt Mua
49 0785.60.1979 1,500,000đ 52 Đặt Mua
50 0395.60.1979 2,500,000đ 49 Đặt Mua
51 0836601979 3,750,000đ 49 Đặt Mua
52 0367.60.1979 1,450,000đ 48 Đặt Mua
53 0797.60.1979 1,800,000đ 55 Đặt Mua
54 0933.70.1979 2,900,000đ 48 Đặt Mua
55 0704701979 1,190,000đ 44 Đặt Mua
56 0825.70.1979 2,500,000đ 48 Đặt Mua
57 0935.70.1979 5,000,000đ 50 Đặt Mua
58 0785.70.1979 1,500,000đ 53 Đặt Mua
59 0836.70.1979 1,190,000đ 50 Đặt Mua
60 0786.70.1979 1,350,000đ 54 Đặt Mua
61 0896.70.1979 1,500,000đ 56 Đặt Mua
62 0827701979 2,300,000đ 50 Đặt Mua
63 0387.70.1979 1,450,000đ 51 Đặt Mua
64 0838 70 1979 1,500,000đ 52 Đặt Mua
65 0358.70.1979 3,000,000đ 49 Đặt Mua
66 0363.80.1979 2,000,000đ 46 Đặt Mua
67 0793.80.1979 1,700,000đ 53 Đặt Mua
68 0365.80.1979 1,450,000đ 48 Đặt Mua
69 0775 80 1979 2,050,000đ 53 Đặt Mua
70 0785.80.1979 1,500,000đ 54 Đặt Mua
71 0866.80.1979 4,000,000đ 54 Đặt Mua
72 0777 80 1979 3,100,000đ 55 Đặt Mua
73 0387.80.1979 1,450,000đ 52 Đặt Mua
74 0339.80.1979 2,500,000đ 49 Đặt Mua
75 0353.90.1979 1,450,000đ 46 Đặt Mua
76 0354.90.1979 1,450,000đ 47 Đặt Mua
77 0764.90.1979 1,290,000đ 52 Đặt Mua
78 0705.90.1979 1,700,000đ 47 Đặt Mua
79 0815901979 2,300,000đ 49 Đặt Mua
80 0365.90.1979 2,000,000đ 49 Đặt Mua
81 0765 90 1979 2,050,000đ 53 Đặt Mua
82 0836901979 2,300,000đ 52 Đặt Mua
83 0786 90 1979 2,050,000đ 56 Đặt Mua
84 0798.90.1979 1,800,000đ 59 Đặt Mua
85 08.1990.1979 9,600,000đ 53 Đặt Mua
86 0832011979 6,000,000đ 40 Đặt Mua
Liên hệ ngay
Thêm Simsoviet.com.vn vào màn hình chính
GỌI MUA SIM: 0975178178