SIM THEO MẠNG
TÌM SIM PHONG THỦY
TÌM SIM NĂM SINH
ĐƠN ĐẶT HÀNG
  • Trương Văn Yến 0373639*** (03h33)

  • Ngô Khánh Yến 0932379*** (03h30)

  • Trần Hoàng an 0884343*** (03h28)

  • Ngô Hoàng Nhi 0365682*** (03h25)

  • Trần Tuấn lệ 0353573*** (03h22)

  • Nguyễn Nam Thảo 0757432*** (03h20)

  • Đặng Khánh chi 0968356*** (03h17)

SIM NĂM SINH
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Sắp xếp

Sim năm sinh 1979

1 0961 00 1979 8,000,000đ 42 Đặt Mua
2 0784.00.1979 1,700,000đ 45 Đặt Mua
3 0786.00.1979 2,100,000đ 47 Đặt Mua
4 0797.00.1979 2,300,000đ 49 Đặt Mua
5 0899.00.1979 3,200,000đ 52 Đặt Mua
6 0763.10.1979 1,700,000đ 43 Đặt Mua
7 0564.10.1979 1,090,000đ 42 Đặt Mua
8 078 4 10 1979 2,400,000đ 46 Đặt Mua
9 03.26.10.1979 7,000,000đ 38 Đặt Mua
10 0826101979 4,900,000đ 43 Đặt Mua
11 0866.10.1979 6,500,000đ 47 Đặt Mua
12 0396.101.979 4,000,000đ 45 Đặt Mua
13 078910.1979 39,000,000đ 51 Đặt Mua
14 0822201979 3,250,000đ 40 Đặt Mua
15 0373.20.1979 1,450,000đ 41 Đặt Mua
16 0705.20.1979 1,700,000đ 40 Đặt Mua
17 0335.20.1979 1,450,000đ 39 Đặt Mua
18 0785.20.1979 1,500,000đ 48 Đặt Mua
19 0826201979 3,550,000đ 44 Đặt Mua
20 0796.20.1979 1,350,000đ 50 Đặt Mua
21 0798.20.1979 1,400,000đ 52 Đặt Mua
22 0389.20.1979 1,450,000đ 48 Đặt Mua
23 035.330.1979 2,000,000đ 40 Đặt Mua
24 0866.30.1979 3,000,000đ 49 Đặt Mua
25 0798.30.1979 1,700,000đ 53 Đặt Mua
26 0792401979 750,000đ 48 Đặt Mua
27 0783401979 750,000đ 48 Đặt Mua
28 0935.40.1979 5,000,000đ 47 Đặt Mua
29 0355.40.1979 2,550,000đ 43 Đặt Mua
30 0365.40.1979 2,000,000đ 44 Đặt Mua
31 092 640 1979 930,000đ 47 Đặt Mua
32 0866.40.1979 2,400,000đ 50 Đặt Mua
33 0386.40.1979 1,450,000đ 47 Đặt Mua
34 0337.40.1979 2,550,000đ 43 Đặt Mua
35 0348.401.979 1,390,000đ 45 Đặt Mua
36 039 840 1979 2,000,000đ 50 Đặt Mua
37 0969 40 1979 5,000,000đ 54 Đặt Mua
38 0362.50.1979 1,650,000đ 42 Đặt Mua
39 0363.50.1979 2,000,000đ 43 Đặt Mua
40 0783.50.1979 1,500,000đ 49 Đặt Mua
41 0924 50 1979 930,000đ 46 Đặt Mua
42 0786.50.1979 1,500,000đ 52 Đặt Mua
43 0896.50.1979 1,700,000đ 54 Đặt Mua
44 0857501979 3,750,000đ 51 Đặt Mua
45 0773.60.1979 1,290,000đ 49 Đặt Mua
46 0335.60.1979 1,450,000đ 43 Đặt Mua
47 0785.60.1979 1,500,000đ 52 Đặt Mua
48 0395.60.1979 2,500,000đ 49 Đặt Mua
49 0836601979 3,750,000đ 49 Đặt Mua
50 0367.60.1979 1,450,000đ 48 Đặt Mua
51 0797.60.1979 1,800,000đ 55 Đặt Mua
52 0933.70.1979 2,900,000đ 48 Đặt Mua
53 0704701979 1,190,000đ 44 Đặt Mua
54 0825.70.1979 2,500,000đ 48 Đặt Mua
55 0935.70.1979 5,000,000đ 50 Đặt Mua
56 0785.70.1979 1,500,000đ 53 Đặt Mua
57 0836.70.1979 1,190,000đ 50 Đặt Mua
58 0786.70.1979 1,350,000đ 54 Đặt Mua
59 0896.70.1979 1,500,000đ 56 Đặt Mua
60 0827701979 2,300,000đ 50 Đặt Mua
61 0387.70.1979 1,450,000đ 51 Đặt Mua
62 0838 70 1979 1,500,000đ 52 Đặt Mua
63 0358.70.1979 3,000,000đ 49 Đặt Mua
64 0363.80.1979 2,000,000đ 46 Đặt Mua
65 0793.80.1979 1,700,000đ 53 Đặt Mua
66 0365.80.1979 1,450,000đ 48 Đặt Mua
67 0775 80 1979 2,050,000đ 53 Đặt Mua
68 0785.80.1979 1,500,000đ 54 Đặt Mua
69 0866.80.1979 4,000,000đ 54 Đặt Mua
70 0777 80 1979 3,100,000đ 55 Đặt Mua
71 0387.80.1979 1,450,000đ 52 Đặt Mua
72 0339.80.1979 2,500,000đ 49 Đặt Mua
73 0353.90.1979 1,450,000đ 46 Đặt Mua
74 0354.90.1979 1,450,000đ 47 Đặt Mua
75 0764.90.1979 1,290,000đ 52 Đặt Mua
76 0705.90.1979 1,700,000đ 47 Đặt Mua
77 0815901979 2,300,000đ 49 Đặt Mua
78 0365.90.1979 2,000,000đ 49 Đặt Mua
79 0765 90 1979 2,050,000đ 53 Đặt Mua
80 0836901979 2,300,000đ 52 Đặt Mua
81 0786 90 1979 2,050,000đ 56 Đặt Mua
82 0798.90.1979 1,800,000đ 59 Đặt Mua
83 08.1990.1979 9,600,000đ 53 Đặt Mua
84 0832011979 6,000,000đ 40 Đặt Mua
85 086 20 1 1979 5,000,000đ 43 Đặt Mua
86 037.201.1979 2,000,000đ 39 Đặt Mua
87 0383.01.1979 2,450,000đ 41 Đặt Mua
Liên hệ ngay
Thêm Simsoviet.com.vn vào màn hình chính
GỌI MUA SIM: 0975178178