SIM THEO MẠNG
TÌM SIM PHONG THỦY
TÌM SIM NĂM SINH
ĐƠN ĐẶT HÀNG
  • Đỗ Hoàng My 0331954*** (22h38)

  • Đỗ Văn an 0778291*** (22h35)

  • Huỳnh hoài Thủy 0843141*** (22h32)

  • Huỳnh Nam Yến 0845371*** (22h29)

  • Nguyễn Văn thảo 0847665*** (22h27)

  • Đặng Văn thảo 0928444*** (22h24)

  • Đỗ Hoàng Vân 0379524*** (22h22)

SIM NĂM SINH
Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Sắp xếp

Sim năm sinh 1968

1 0522.00.1968 1,640,000đ 33 Đặt Mua
2 0523.00.1968 1,640,000đ 34 Đặt Mua
3 0785.001.968 1,750,000đ 44 Đặt Mua
4 0566.00.1968 1,640,000đ 41 Đặt Mua
5 0786.001.968 1,450,000đ 45 Đặt Mua
6 0528.00.1968 1,640,000đ 39 Đặt Mua
7 0928.00.1968 750,000đ 43 Đặt Mua
8 0569.00.1968 1,640,000đ 44 Đặt Mua
9 0899.00.1968 2,800,000đ 50 Đặt Mua
10 0523.10.1968 2,250,000đ 35 Đặt Mua
11 0528.10.1968 2,250,000đ 40 Đặt Mua
12 0568.10.1968 850,000đ 44 Đặt Mua
13 0792.201.968 1,250,000đ 44 Đặt Mua
14 0776.20.1968. 8,500,000đ 46 Đặt Mua
15 0798.201.968 1,450,000đ 50 Đặt Mua
16 0832 30 1968 1,190,000đ 40 Đặt Mua
17 0792.301.968 1,250,000đ 45 Đặt Mua
18 0798.301.968 1,450,000đ 51 Đặt Mua
19 0569.30.1968 600,000đ 47 Đặt Mua
20 0522.40.1968 500,000đ 37 Đặt Mua
21 0523.40.1968 500,000đ 38 Đặt Mua
22 0365.40.1968 940,000đ 42 Đặt Mua
23 0339.40.1968 940,000đ 43 Đặt Mua
24 0933501968 1,600,000đ 44 Đặt Mua
25 0334.50.1968 940,000đ 39 Đặt Mua
26 0396.50.1968 2,300,000đ 47 Đặt Mua
27 0937.501.968 1,900,000đ 48 Đặt Mua
28 0928.50.1968 750,000đ 48 Đặt Mua
29 0929.50.1968 750,000đ 49 Đặt Mua
30 0899501968 1,850,000đ 55 Đặt Mua
31 0785.601.968 1,250,000đ 50 Đặt Mua
32 0797.601.968 1,250,000đ 53 Đặt Mua
33 0328.60.1968 1,500,000đ 43 Đặt Mua
34 0798.601.968 1,250,000đ 54 Đặt Mua
35 0359.60.1968 1,200,000đ 47 Đặt Mua
36 038.270.1968 1,020,000đ 44 Đặt Mua
37 0925.70.1968 1,050,000đ 47 Đặt Mua
38 0785.701.968 1,250,000đ 51 Đặt Mua
39 0836.70.1968 1,020,000đ 48 Đặt Mua
40 0523.80.1968 600,000đ 42 Đặt Mua
41 0923.80.1968 1,050,000đ 46 Đặt Mua
42 0363.80.1968 1,500,000đ 44 Đặt Mua
43 0765.80.1968 800,000đ 50 Đặt Mua
44 0926.80.1968 1,050,000đ 49 Đặt Mua
45 078680.1968 1,200,000đ 53 Đặt Mua
46 0927.80.1968 1,050,000đ 50 Đặt Mua
47 0377.80.1968 1,300,000đ 49 Đặt Mua
48 0798.801.968 1,250,000đ 56 Đặt Mua
49 0799.801.968 1,250,000đ 57 Đặt Mua
50 0342.90.1968 940,000đ 42 Đặt Mua
51 0523.90.1968 600,000đ 43 Đặt Mua
52 0923.90.1968 1,050,000đ 47 Đặt Mua
53 0563.90.1968 600,000đ 47 Đặt Mua
54 0564.90.1968 500,000đ 48 Đặt Mua
55 0925.90.1968 1,050,000đ 49 Đặt Mua
56 0928.90.1968 1,050,000đ 52 Đặt Mua
57 0798.901.968 1,350,000đ 57 Đặt Mua
58 0912011968 12,000,000đ 37 Đặt Mua
59 079.301.1968 2,500,000đ 44 Đặt Mua
60 083 701 1968 1,190,000đ 43 Đặt Mua
61 0569.01.1968 600,000đ 45 Đặt Mua
62 0769.01.1968 800,000đ 47 Đặt Mua
63 0932.111.968 4,000,000đ 40 Đặt Mua
64 078.211.1968 2,000,000đ 43 Đặt Mua
65 0784.111.968 2,250,000đ 45 Đặt Mua
66 0785.111.968 3,250,000đ 46 Đặt Mua
67 0786.111.968 3,250,000đ 47 Đặt Mua
68 0797.111.968 3,800,000đ 49 Đặt Mua
69 0798.111.968 4,700,000đ 50 Đặt Mua
70 0898.11.1968 3,000,000đ 51 Đặt Mua
71 09.21.21.1968 1,800,000đ 39 Đặt Mua
72 0783.211.968 1,250,000đ 45 Đặt Mua
73 0925.2.1.1968 2,800,000đ 43 Đặt Mua
74 0937.21.1968 2,300,000đ 46 Đặt Mua
75 0797.211.968 1,250,000đ 50 Đặt Mua
76 0888.21.1968 2,700,000đ 51 Đặt Mua
77 0798.211.968 1,250,000đ 51 Đặt Mua
78 0923.31.1968 1,050,000đ 42 Đặt Mua
79 0783.311.968 1,350,000đ 46 Đặt Mua
80 0793311968 2,250,000đ 47 Đặt Mua
81 0564.31.1968 500,000đ 43 Đặt Mua
82 0565.31.1968 600,000đ 44 Đặt Mua
83 0926.31.1968 1,300,000đ 45 Đặt Mua
84 0786.311.968 1,250,000đ 49 Đặt Mua
85 0387.31.1968 940,000đ 46 Đặt Mua
86 0797.311.968 1,350,000đ 51 Đặt Mua
87 0928.31.1968 1,050,000đ 47 Đặt Mua
88 0798.311.968 1,350,000đ 52 Đặt Mua
89 0562.41.1968 500,000đ 42 Đặt Mua
90 0523.41.1968 500,000đ 39 Đặt Mua
91 0564.41.1968 500,000đ 44 Đặt Mua
92 0365.41.1968 940,000đ 43 Đặt Mua
93 0337.41.1968 940,000đ 42 Đặt Mua
94 0928.41.1968 750,000đ 48 Đặt Mua
95 0923.51.1968 1,050,000đ 44 Đặt Mua
96 0783.511.968 1,350,000đ 48 Đặt Mua
97 0786.511.968 1,350,000đ 51 Đặt Mua
98 0797.511.968 1,250,000đ 53 Đặt Mua
99 0768511968 1,380,000đ 51 Đặt Mua
100 0798.511.968 1,350,000đ 54 Đặt Mua
Liên hệ ngay
Thêm Simsoviet.com.vn vào màn hình chính
GỌI MUA SIM: 0975178178